Tag Archives: Eliminare Install.score-stars.com da Windows 7

virus tag

Disinstalla Install.score-stars.com da Internet Explorer : Strappare Install.score-stars.com

Liberarsi di Install.score-stars.com from Windows 7 : Prendere nota Install.score-stars.com

Questi file DLL sono infettati perché Install.score-stars.com
confmrsl.dll 5.1.2600.0, security.dll 6.0.6000.16386, NlsLexicons0013.dll 6.1.7600.16385, ehExtCOM.ni.dll 6.0.6000.16386, msjet40.dll 4.0.9704.0, Nlsdl.dll 6.1.7600.16385, kbdbr.dll 5.1.2600.0, ep0icn3.dll 1.0.0.1, hnetcfg.dll 5.1.2600.5512, Microsoft.PowerShell.Security.ni.dll 6.1.7600.16385, VGX.dll 7.0.6001.18000, iernonce.dll 6.0.2600.0, mmcbase.dll 5.2.3790.4136, msdaremr.dll 2.81.1117.0, defragproxy.dll 6.1.7600.16385, msgr3en.dll 0, mgmtapi.dll 5.1.2600.0, pngfilt.dll 0, dxtrans.dll 8.0.7600.16385
Continue reading