Tag Archives: Eliminare Shopping Assistant virus da Windows 7

virus tag

Guida completa a Elimina Shopping Assistant virus da Internet Explorer

Disinstalla Shopping Assistant virus from Windows 8

Diversi emergenti infettive file dll a causa di Shopping Assistant virus
webcheck.dll 8.0.7600.16385, azroles.dll 6.0.6000.16386, bitsprx2.dll 6.6.2600.2180, dot3cfg.dll 6.0.6002.18005, mshtml.dll 8.0.7600.20600, msvcrt40.dll 6.0.6000.16386, urlmon.dll 7.0.6000.16711, oobefldr.dll 6.0.6000.16386, PhotoLibraryDatabase.dll 6.0.6002.18005, advapi32.dll 6.1.7600.16385, wmpps.dll 11.0.6000.6324, dxtrans.dll 6.3.2800.1106, mssitlb.dll 6.0.6000.16386, sbe.dll 6.6.7601.17528, adsldp.dll 5.1.2600.0, wbemcomn.dll 6.0.6001.18000, ntshrui.dll 6.1.7600.16385, mfc42.dll 6.2.8073.0, kdcom.dll 6.0.6002.18005, ipv6mon.dll 5.1.2600.1106
Continue reading